Påmelding til Academia

   

Travelling Professor - Trykksår 6. mars 2018, Ullevål Universitetssykehus

 
   

Travelling Professor - Trykksår 7. mars 2018, Haukeland Sykehus

 
   

Presymposium 14. mars 2018, Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

 
   

Travelling Professor - Trykksår 21. mars 2018, Stavanger Universitetssykehus

 
   

Nordisk Onkologimøte 5. april 2018, THE THIEF, Oslo

 
   

Har du spørsmål angående arrangementene, kontakt:
Specialized Nutritional Advisor MSc Clinical Nutrition, Carine Bringsli Olaussen, carine.olaussen@nutricia.com, Tlf: 991 54 459